dostawa dpd pick up tylko 5,99

DARMOWA WYSYŁKA OD 129 PLN

Zaktualizowaliśmy informację na temat wykorzystywania danych osobowych, która jest zawarta w nasze Polityka prywantości
Wykorzystujemy pliki cookies własne i stron trzecich w celu doskonalenia jakości obsługi oraz ulepszenia usług na podstawie analizy nawigacji na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej, oznacza akceptację plików cookies.

Kupuj

Menu

Łączna kwota zakupów: 0,00 

Do darmowej wysyłki: 129.00 zł

Przejdź do kasyEdytuj koszyk

Regulamin konkursu Nazwa dla linii rajstop z recyklingowanych przędz firmy Knittex

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Knittex z siedzibą w Łodzi, ul. Wersalska 50, 91-212 Łódź , NIP: 947-199-72-62
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a (nazwa fanpage’a).
 • Konkurs trwa 0d 2.10 do 12.10 do godziny 23.59.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone:  15.10.2021 r. za pośrednictwem fanpage’a.

Zadanie konkursowe

 • Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy dla linii rajstop pochodzących z przędz recyklingowanych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić wiele odpowiedzi.
 • W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 • Najciekawsza, najlepsza, najbardziej odpowiadająca cechom linii nazwa zostanie wybrana przez pracowników firmy Knittex.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 3 dowolnie wybrane produkty z oferty naszej firmy(nagroda w konkursie).Nagrodę prześlemy do paczkomatu.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

RODO

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (nazw firmy z siedzibą). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/rajstopy.NOQbyKnittex
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy, która zwycięży w konkursie we wszelkich materiałach promocyjnych, na opakowaniach i do celów związanych ze sprzedażą i prezentacją swoich produktów
 • Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń do wybranej przez Organizatora nazwy
 • Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.