-25% n zakupy z kodem: summer25

DARMOWA WYSYŁKA OD 129 PLN

Zaktualizowaliśmy informację na temat wykorzystywania danych osobowych, która jest zawarta w nasze Polityka prywantości
Wykorzystujemy pliki cookies własne i stron trzecich w celu doskonalenia jakości obsługi oraz ulepszenia usług na podstawie analizy nawigacji na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej, oznacza akceptację plików cookies.

Kupuj

Menu

Łączna kwota zakupów: 0,00 

Do darmowej wysyłki: 129.00 zł

Przejdź do kasyEdytuj koszyk

 1. Oferta i warunki ogólne.
 2.  Sklep internetowy: www.sklep.knittex.pl należy do firmy

KNITTEX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Wersalska 50, 91-212 Łódź,

NIP: 947-199-72-62

REGON:  380403918

Podmiot zarejestrowany w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

[ www.firma.gov.pl]

Z datą rozpoczęcia wykonywanej działalności gospodarczej 2018.07.01.

Tel.: + 48 42 654 91 62,  fax: +48 42 650 03 55

 1.   Materiały w postaci fotografii, projektów katalogów, strony internetowej, sklepu internetowego, tekstów, wzorów opakowań, itp. korzystają z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami], na mocy której firmie KNITTEX przysługuje prawo do korzystania i rozpowszechniania tych materiałów. Kopiowanie, skanowanie i rozpowszechnianie tych materiałów w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie praw autorskich.
 2.  Treści prezentowane na stronach niniejszego sklepu, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 3.  Oferta prezentowana na stronie: www.sklep.knittex.pl dotyczy wyłącznie sprzedaży internetowej; nie jest pełną ofertą firmy. Wszystkie ceny  w e-sklepie, są cenami brutto podawanymi w PLN lub w EUR (zawierają podatek VAT). Dodatkowo Konsument ponosi koszty dostarczenia zamówionych produktów zgodnie z cennikiem ( podane ceny są cenami brutto) wybranego dostawcy lub przewoźnika.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie Knittex jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 5. Zamówienia i ich realizacja.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych;  w przypadku płatności kartą lub przelewem, termin  powyższy rozpoczyna się  od daty wpływu należnej kwoty na wskazany  rachunek bankowy sklepu.

W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec przedłużeniu, o czym Konsument zostanie   niezwłocznie poinformowany.

 1. Termin realizacji zamówienia, to czas pomiędzy potwierdzeniem przez Konsumenta złożenia zamówienia, a przekazaniem towaru Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez e-sklep e-maila,   potwierdzającego dokonanie zamówienia, lub po wpływie należności  na rachunek bankowy sklepu.
 3. Zamówienie nie potwierdzone przez Konsumenta do 5 dni roboczych będzie  anulowane.
 4. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane Konsumenta  będą niekompletne,  zamówienie nie może być przyjęte do realizacji. Wskazanie przez  Konsumenta – Zamawiającego kontaktowego numeru telefonu ułatwi obsłudze e – sklepu szybki kontakt z Klientem, w celu wyjaśnienia  zaistniałych nieścisłości.
 5. Przy wyborze formy płatności przelewem, należność należy przekazać na wskazany rachunek bankowy sklepu.
 6. W przypadku braku zamówionego towaru Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwym, najszybszym terminie realizacji Jego zamówienia. W przypadku braku części towaru, po uzgodnieniu z Konsumentemwysyłany jest  aktualnie dostępny towar lub  całe zamówienie realizowane jest w terminie późniejszym.
 7. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku po godzinie 16.00, będą rozpatrywane następnego dnia, natomiast zamówienia złożone w piątek po godzinie 16.00,  soboty, niedziele i święta, w najbliższym dniu roboczym.
 8. Ceny podane przy poszczególnych asortymentach są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Faktura lub  paragon  wystawiane są w formie drukowanej. Wybrany dokument dołączany jest do przesyłki.
 9. Koszty dostawy pokrywa Konsument, czyli Zamawiający.
 10. Konsument może wprowadzać zmiany w zamówieniu pod warunkiem, że nie rozpoczęto jego realizacji.  Żądanie zmian  będą uwzględnione zgodnie z możliwością ich spełnienia.
 11. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy zwracanego towaru oraz kosztów zmniejszenia wartości zwracanych  rzeczy.
 12. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 13. 14. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2.Oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną  na adres  mailowy sklepu: sklep@knittex.pl,  potwierdzenie otrzymania oświadczenia  zostanie przesłane na wskazany adres e-mail.
 14. 15. Przedsiębiorcama obowiązek   zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Dostarczenie rzeczy powinno być zrealizowane w sposób zwykły,  najtańszym sposobem;  w innym przypadku  poniesione  przez Konsumenta dodatkowe koszty nie będą zwracane. Zwrot płatności  następuje po otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczeniu przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie.
 15. 16. Zwrot płatnościnastępuje  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument  zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.
 16. 17. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 17. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z zakłóceń w pracy firm kurierskich i Poczty Polskiej.

III. Dostawy, koszty przesyłki.

 1. Dostawy produktów, zamawianych w sklepie www.sklep.knittex.pl, realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych krajów Wspólnoty Europejskiej.
 2. Zamówione towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Termin dostawy wynosi:

od 1 do 2 dni roboczych  za pośrednictwem kuriera Pocztex,

 1. Koszty dostawy:

Pocztex

– Płatność przelewem –    10,00 zł

– Płatność przy odbiorze-  12,00 zł

Opcję dostawy wybiera Konsument.

 1. Płatności.

Klient ma do wyboru następujące opcje:

 1. Przelew-przedpłata;  Klient wpłaca pieniądze na poniżej wskazany rachunek bankowy

KNITTEX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Wersalska 50

91-212 Łódź

12 1090 2705 0000 0001 3539 0198
KOD SWIFT WBKPPLPP

………………………………………………….

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu e-maila, potwierdzającego gotowość realizacji zamówienia.

 1. Płatność za pobraniem – należność pobiera pracownik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Koszty przesyłek zależne są od rodzaju płatności i wybranej formy przesyłki.

 1. Reklamacje, zwroty i wymiany, rozstrzyganie sporów

Reklamacje

 1.  W przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie dostawy, należy niezwłocznie, w obecności kuriera, listonosza lub w danym urzędzie pocztowym, sporządzić odpowiedni protokół, nie przyjmując przesyłki. Protokół ten jest podstawą do wystąpienia z reklamacją dostawy.
 2. Towary sprzedawane w sklepie objęte są gwarancją. Zgłoszenie wad jakościowych winno  nastąpić w jak najszybszym czasie  od dnia otrzymania przesyłki.
 3. Reklamowany towar musi być czysty, bez oznak użytkowania. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady i paragon fiskalny bądź fakturę.
 4.  Odsyłany towar powinien być zapakowany jak w momencie jego odebrania; w przeciwnym wypadku kosztami wynikającymi z jego uszkodzenia w czasie transportu, obciążony zostaje Klient.
 5. W przypadku uznania  reklamacji,  e- sklep ponosi koszty wysyłki nowego towaru. Reklamacja, uznana za bezzasadną,  nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów  poniesionych przez Klienta .
 6.  Zdjęcia produktów  i kolory, przedstawiane na stronie sklepu, mogą się nieznacznie różnić rzeczywistych. Nie jest to uznawane za wadę fabryczną.

Zwroty i wymiany

 1. Zwrot i  wymiana  dotyczą towarów nieużywanych, czystych i oryginalnie zapakowanych.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży ( paragon fiskalny lub faktura VAT), z  zaznaczeniem :”zwrot” lub „wymiana”.
 3. Wszelkie koszty dodatkowe zwracanego lub wymienianego towaru, pokrywa Klient.
 4. Wymiany, zwroty, reklamacje prosimy przesyłać na adres:

KNITTEX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Wersalska 50

91-212 Łódź

Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Konsumentem  a przedsiębiorstwem „KNITTEX Sp. z o.o. Sp.k.., której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy za pośrednictwem  sklepu internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze sprzedażą  realizowaną za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.knittex.pl. , będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi.  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133, Poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, Poz. 1204).
 3. Dane osobowe, które podaje Klient podczas zakupów, pozyskane są wyłącznie w związku z działalnością e-sklepu: www.sklep.knittex.pl.
 4.  KNITTEX Sp. z o.o. Sp.k.korzysta z danych Klientów  tylko do celów funkcjonowania sklepu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz wystosowaniu żądania o zaprzestaniu wykorzystywania ich.

Załącznik nr 1

 

Prawo odstąpienia od umowy

1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres  KNITTEX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wersalska 50, 91- 212 Łódź.

4.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@knittex.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres:  KNITTEX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wersalska 50, 91- 212 Łódź.  Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 1. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 19,00 PLN.
 2. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:  KNITTEX Sp. z o.o. Sp.k.,  ul. Wersalska 50, 91- 212 Łódź, Tel.: 42 654 91 62, fax: 650 03 55, e-mail: sklep@knittex.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.